[Word/PSD/AI] 10 Bộ CV/Resume tạo mẫu đơn xin việc

Tạo CV xin việc của bạn một cách chuyên nghiệp hơn với bộ gồm 10 mẫu này. Tương thích với: Microsoft Word, Adobe Photoshop, Corel, Adobe Illustrator.

letterhead-paper-portfolio-mockup.


Đặc điểm kỹ thuật:

  • Chế độ màu CMYK 300 Độ phân giải DPI 8.27×11.69 “0.25” Bleed in Side Side

Tệp bao gồm:

  • 15 PSD File
  • 15 PDF File
  • 15 Ms Word File
  • 15 Illustrator File

Các font sử dụng:

Tải về: