Typography: Khái quát về kiểu chữ

Tìm hiểu những điều cơ bản về typography trong video nhanh này!

Typography: The Anatomy of a Letter
Chúng ta càng giao tiếp, chúng ta càng trở nên gần gũi. Typography truyền cảm hứng cho chúng ta bằng cách nhắc nhở thế giới một thời gian đơn giản khi mà các dòng chữ là một phương tiện để kết nối. Là nhà thiết kế và nghệ sĩ, chúng tôi có thể mang niềm đam mê đó vào công việc bằng cách học “trang điểm” của các chữ cái.

Bắt đầu với những điều cơ bản với video nhanh này bên dưới. Học cách giải phẫu các chữ cái.

Các thuật ngữ

Nếu bạn là người mới, trong phần trước chúng tôi đã đề cập đến các thuật ngữ trong Typography. Bạn hãy xem qua bài viết “

X-height (or midline): Đây là đường gióng biểu thị chiều cao của chữ thường (ngoại trừ các ký tự có phần đầu chữ (ascenders) và phần đuôi chữ (descenders) như h,k,p,y ..). Nó còn được biết như dường gióng ngang đỉnh và xác định chiều cao của chữ x.