Tổng hợp tài nguyên thiết kế giao diện người dùng dành cho UI Designer Phần 1

Dưới đây là bộ sưu tập các gói GUI Sketch miễn phí dành cho UI UX Designer. Tất cả file dưới đây được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm Dribbble, Bypeople,…

Tất cả file được phép sử dụng cho cá nhân và thương mại.

Plant UI Kit Design (Sketch)

[​IMG]


Ecommerce Mobile App UI Kit (Sketch)

iOS 11 GUI Elements Templates (Sketch, PSD)


Free Web UI Kit (Sketch)

Tổng hợp