[Tổng hợp] 50 font viết tay miễn phí đẹp và ấn tượng dành cho Designer

Dưới đây là 50 font chữ viết tay tốt nhất miễn phí cho trang web và các dự án thiết kế đồ họa. Tất cả đều miễn phí và có thể sử dụng cho thương mại.

Trong bài viết này, bạn sẽ có được năm mươi phông chữ viết tay chữ brush vẽ tay. Phông chữ chất lượng cao có thể cải thiện đáng kể thiết kế của bạn bằng cách đơn giản bao gồm chúng trong các dự án bạn đang làm việc. Bạn có thể sử dụng các phông chữ trong một trang web mô hình, logo, hình xăm, phù hiệu, biểu tượng, tiêu đề, poster, bao bì, t-shirt / quần áo, thiệp chúc mừng, và lời mời đám cưới, vv

Còn dưới đây là danh dách 50 Font chữ kèm link download:

1. Brizzush Free Font

[​IMG]

Font Download

2. Octomorf Free Font

[​IMG]

Font Download

3. Cavorting Free Font

[​IMG]

Font Download

4. Wayward Free Font

[​IMG]

Font Download

5. Tragic Marker Free Font

[​IMG]

Font Download

6. Awesome Darling Free Font

[​IMG]

Font Download

7. Playlist Free Font

[​IMG]

Font Download

8. Moabhoers Free Font

[​IMG]

Font Download

9. Banthers Free Font

[​IMG]
Font Download

10. Carosello Free Font

[​IMG]
Font Download

11. BRUX Free Font

[​IMG]

Font Download

12. Ludicrous Free Font

[​IMG]
Font Download

13. Westchester Free Font
[​IMG]
Font Download

14. Little Cutie Free Font
[​IMG]
Font Download

15. Ambarella Free Font
[​IMG]
Font Download

16. Something Wild Free Font
[​IMG]
Font Download

17. Kust Free Font
[​IMG]
Font Download

18. NO TIME Free Font
[​IMG]
Font Download

19. Arkana Script Vintage Font
[​IMG]
Font Download

20. Wakkala Free Font
[​IMG]
Font Download

21. Justin Road Free Font
[​IMG]
Font Download

22. Sweet Sorrow Free Font
[​IMG]
Font Download

23. Suelta Free Font
[​IMG]
Font Download

24. Fabian Free Font
[​IMG]
Font Download

25. Fofer Free Font
[​IMG]
Font Download

26. Abys Free Font
[​IMG]
Font Download

27. The Goldsmith Vintage Free Font

Font Download

28. Curely Free Font

Font Download

29. LadyBoy Free Font
[​IMG]
Font Download

30. Ruffle Beauty Free Font
[​IMG]
Font Download

31. Mazak Free Font
[​IMG]
Font Download

32. Koebis Free Font
[​IMG]
Font Download

33. Moabhoers Free Font

Font Download

34. Jamoer Free Font

Font Download

35. Breathe Free Font
[​IMG]
Font Download

36. Balqis Free Font
[​IMG]
Font Download

37. Brusher Free Font
[​IMG]
Font Download

38. Debby Free Font
[​IMG]
Font Download

39. Handletter Free Font
[​IMG]
Font Download

40. Mightype Script Free Font
[​IMG]
Font Download

41. Neaments Free Font
[​IMG]
Font Download

42. Talisman Free Font
[​IMG]
Font Download

43. Devious Free Font
[​IMG]
Font Download

44. Dreamers Brush Free Font
[​IMG]
Font Download

45. PLUME Free Font
[​IMG]
Font Download

46. FOXHOLE Free Fonts
[​IMG]
Font Download

47. Parabola Free Fonts
[​IMG]
Font Download

48. Netsrak Free Fonts
[​IMG]
Font Download

49. Charming Free Font
[​IMG]
Font Download

50. Sprightly Free Font
[​IMG]
Font Download