Template Logo Water Color tuyệt đẹp dành cho designer

Tôi rất vui khi giới thiệu bạn logo mới của tôi thiết lập với 25 + mẫu màu nước đẹp! Những logo này được handpainted, dễ thương và thú vị. Tuyệt vời cho các dự án kỹ thuật số và in!

Templates dễ tùy biến, bạn có thể thay đổi các văn bản và di chuyển đồ họa trong Adobe Photoshop.

Bạn sẽ nhận được:

  • 25 layered PSD files with all logotypes.
  • 25 JPG files with all logotypes.
  • 25 PNG files with all logotypes
  • 24 free fonts which were used for creating these logotypes. Just change the text and your logo is ready!
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Download