Tâm lý học của màu sắc

Bạn có thể tìm được rất nhiều bài viết nói về màu sắc trên Designervn và trên Internet, nhưng hầu như đa phần các bài viết chưa đi vào phân tích cặn kẻ để cho những người mới hiểu. Trong bài viết ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi vào sâu hơn để tìm hiểu về tâm lý học của màu sắc.

Màu sắc và cảm xúc được liên kết một cách phức tạp và nó mới trở nên phổ biến trong nửa thế kỷ qua. Tác động tâm lý của màu sắc lên hành vi của người dùng rất lớn. Lấy ví dụ đơn giản như việc thay đổi màu sắc của một nút bấm (Màu sắc tươi sáng trong thiết kế: Điểm mạnh và điểm yếu

Biên tập Designer Việt Nam