Tải miễn phí Mockup iPhone X dành cho Photoshop

Dưới đây là một số mẫu Mockup miễn phí được chia sẻ từ envoy.design, các mẫu Mockup rất đẹp mắt và dể dàng sử dụng, bạn chỉ cần thay thế ảnh màn hình của bạn vào trong mẫu Mockup. Xin cảm ơn envoy.design đã chia sẻ mẫu Mockup này.

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Cách sử dụng

  • Mở một trong các Mockup bạn đã tải về trong Photoshop
  • Trong bảng layer là một layer gọi là Replace Screen, nhấp đúp vào nó đó để mở Smart Object
  • Chọn hình ảnh bạn cần kéo vào trong Smart Object
  • Xóa layer hình ảnh mẫu cũ
  • Lưu và đóng Smart Object

Video hướng dẫn:


Tải về: