PSD làm Photo Quotes và Typography chủ đề tình yêu

Chia sẻ lại cho các bạn một bộ PSD Photo Quotes chủ đề tình yêu. Mình sưu tập được từ bạn Từ Đại Việt – B&R Typography – Photo Quotes.

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Tải về:

Nguồn: B&R Typography – Photo Quotes