Preset màu B&W Romance – Đen trắng lãng mạng

10 preset màu đen trắng B&W sẽ làm cho hình ảnh của bạn trông lãng mạng và cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên đây chỉ là preset tạo ra để phù hợp với nhiều hình ảnh, bạn có thể thực hiện tuỳ chỉnh làm sao để phù hợp nhất với hình ảnh của mình.

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Tính năng:

  • 10 pro Lightroom presets.
  • Compatible with Lightroom 4, 5, 6 and CC.
  • Compatible with both Mac and PC.
  • Works on RAW and JPEG images.
  • Fully adjustable.
  • Click on FAQ below for installation instructions.
  • Extended license automatically included

Download: