Phương pháp cơ bản nhất để giúp bạn tạo ra bảng màu thiết kế

Màu sắc là một trong những phần quan trọng nhất trong thiết kế, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến người xem nhận thức của họ về thiết của bạn. Tạo ra bảng màu trong thiết kế không quá khó khăn, dưới đây là phương pháp cơ bản nhất để bạn tạo ra một bộ bảng màu từ một màu chủ đạo.

bang-mau-2.bang-mau-3.bang-mau-4.bang-mau-5.bang-mau-6.bang-mau-7.bang-mau-8.


Credit: Gunngreg – Dịch: DesignerVN