Overlay tạo hiệu ứng ánh sáng mặt trời rất đẹp

Một bộ sưu tập hiệu ứng ánh sáng mặt trời hoàn hảo cho hình ảnh, mẫu quảng cáo, ảnh chân dung. Những ánh sáng này sẽ làm việc tuyệt vời với hình ảnh đám cưới, chân dung và phong cảnh.

Trong đây có chứa khoảng hơn 30 Overlay tạo hiệu ứng ánh sáng và ánh sáng mặt trời rất đẹp mà mình thường sử dụng cho các hình ảnh của mình.

Để thêm hiệu ứng ánh sáng mặt trời vào ảnh, bạn phải đặt Overlay lên ảnh cần chỉnh sửa và thay đổi


Tải về: