NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ STYLE GUIDES TRONG THIẾT KẾ

Bên cạnh thiết kế, thuật ngữ “Style Guide” còn được bắt gặp ở nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như xây dựng thương hiệu, lập trình, phương pháp mã hoá và nhiều lĩnh vực khác. Trong bài viết này, Thiết Kế Đồ Họa sẽ cùng bạn tìm hiểu những thông tin cơ bản về “Style Guide”.

1. Định nghĩa
Tóm lại, một Style Guide là một tập hợp các tiêu chuẩn áp dụng cho việc tạo ra các văn bản hoặc thiết kế dựa trên tài sản cho một tổ chức, một ấn phẩm hoặc một lĩnh vực. Đây là một tài liệu tham khảo toàn diện của những điều nên làm và điều nên tránh để đảm bảo nội dung được sản xuất một cách nhất quán, phù hợp với mục tiêu của tổ chức, ấn phẩm hoặc lĩnh vực đó.
Các loại tài sản Style Guides có thể liên quan đến nhau

  • Bố cục trang web và thiết kế giao diện
  • Văn bản và định dạng hình ảnh
  • Tên công ty và biểu tượng hiển thị
  • Bảng màu
  • Code

1 UZNv2k1v62m5hErkNo8dwQ

2. Mục đích sử dụng Style Guides

Thông thường mục đích sử dụng Style Guides thường rơi vào 4 loại sau

Nhận dạng (Identity)

Ai đằng sau nội dung? Bản sắc tạo thành nền tảng của thương hiệu và có thể bao gồm:

 • Sứ mệnh
 • Lời hứa với khách hàng / khách hàng / người dùng
 • Tính cách của thương hiệu

Xây dựng thương hiệu & thiết kế

Truyền đạt “danh tính” cho công chúng thông qua các yếu tố chẳng hạn như:

  • Bảng màu
  • Thiết kế logo
  • Typography
  • Phong cách (style) tổng thể
  • Animation

image 20200423223042 1

  Tương tác

   • Trải nghiệm giao diện người dùng
   • Nguyên tắc đảm bảo người dùng tập trung thiết kế
   • Lưu lượng khách truy cập thông qua các trang web

  Định dạng

   • Định dạng mà và các phương pháp
   • Văn bản / ngôn ngữ và định dạng hình ảnh
   • Hướng dẫn sử dụng biểu tượng

  image 20200423223042 2

  3. Làm thế nào là để áp dụng Style Guides trong thiết kế?
  Một số trong những cách phổ biến nhất để Style Guides được thực hiện bao gồm:

   • Phong cách gạch – Style tiles
   • Thư viện mẫu – Pattern
   • Wireframes
   • Mockups
   • Các nguyên mẫu – Prototypes

  Ban Truyền thông Thiết Kế Đồ Họa