Neoneon Glowing – Typeface phong cách ánh đèn Neon

Neoneon chỉ đơn giản là một kiểu chữ neon hoạt động tốt nhất khi thêm các hiệu ứng phát sáng (Outer Glow) trong photoshop. Nó là một kiểu chữ đa năng bắt chước kiểu chữ phong cách 80s. Có thể được sử dụng trong quảng cáo, bao bì, thiết kế poster và nhiều thiết kế khác.

[​IMG][​IMG][​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Author: Bakoom Studio