Mời tải về 16 Stock đang được miễn phí bản quyền trên Envato

Tháng trước, Envato vừa giới thiệu một dịch vụ cung cấp hình ảnh Stock không giới hạn trên Envato Elements. Để quảng bá cho dịch vụ đó, Envato đã tạo ra một gói miễn phí cung cấp cho người dùng 16 Stock miễn phí trong thư viện của mình. Tất cả đều có một giấy phép đơn giản cho phép bạn sử dụng chúng trong bất kỳ dự án nào bạn muốn.

Vậy bạn có thể tải xuống chính xác những gì? Bạn sẽ tìm thấy một loạt các bức ảnh đẹp, chẳng hạn như cảnh dưới nước tuyệt đẹp này:

[​IMG]

Bạn cũng sẽ tìm thấy một chân dung nổi bật, ảnh chụp cận cảnh sáng tạo, hình ảnh phong cảnh và ảnh làm việc phù hợp để minh hoạ báo cáo hoặc đề xuất:

[​IMG]

Tải về gói miễn phí (Ở đây mình đã nén sẵn)
Hoặc tải trực tiếp từ trang chủ