Mời tải về 100 Stock miễn phí chọn lọc nhiều chủ đề

Đây là một bộ Stock miễn phí do Moni cung cấp. Moni là một nghệ sĩ trẻ yêu nhiếp ảnh. Trên trang web của riêng mình Moni’s Photo bạn có thể tải tất cả ảnh miễn phí và sử dụng chúng theo ý mình, cho mục đích cá nhân hoặc thương mại. Trên Moni’s Photo, bạn sẽ tìm thấy ảnh dùng cho kinh doanh, công nghệ, thiên nhiên, trừu tượng và khá nhiều lựa chọn khác.

Tất cả ảnh đều được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons Zero (CCO), có nghĩa là bạn có thể sao chép, sửa đổi, phân phối và sử dụng miễn phí, bao gồm các mục đích thương mại.

[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]