Mời tải bộ Background mặt trăng và bầu trời dể thương

Mặt trăng và các vì sao trên bầu trời có sẵn như các vecto trong gói này được thiết kế bởi bởi Freepik và Flaticon! Hãy sử dụng các tài nguyên tuyệt đẹp này làm hình nền cho máy tính hoặc điện thoại của bạn, hoặc sử để thiết kế các mẫu danh thiếp đẹp mắt hoặc bất kỳ dự án thiết kế nào của bạn.

[​IMG]

Bạn có thể tải bộ này miễn phí tại đây.