[Lightroom] 100+ Preset dành cho nhiếp ảnh phong cảnh

100 Landscape Lightroom Preset dành cho các bức ảnh phong cảnh của bạn. Những presets Lightroom sẽ giúp ích cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư. Bạn có thể sử dụng các preset này trong (chân dung, lâm nghiệp, du lịch, vv). Những mẫu thiết lập sẽ cung cấp cho bạn những kết quả tuyệt vời và độc đáo cho ảnh của bạn.

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Tương thích:

⍟ Lightroom 4, 5 & 6 (CC) ⍟ Compatible with RAW and JPEGs, PNG

Link Download: