Lấy ý tưởng từ 20 Website sử dụng Typography đẹp trong thiết kế

Bài này giới thiệu một số kiểu chữ rất đẹp trong thiết kế web nó rất cool, dễ đọc và tuyệt vời.

Trong bất kỳ thiết kế, tầm quan trọng của kiểu chữ không thể phủ nhận và nó đã trở thành một phần quan trọng nhất của thiết kế. Đặc biệt là trong Thiết kế Website. Đó là cách để thu hút mọi người, mời họ đến thăm một lần nữa và nhiều lần nữa. Kiểu chữ dể đọc sẽ khiến nội dung dễ được tiếp cận.

Bài này giới thiệu một số kiểu chữ sáng tạo và đẹp trong thiết kế web một cách thanh lịch và sáng tạo thu hút người xem. Tôi hy vọng bạn sẽ thích những thiết kế web có chứa kiểu chữ rất đẹp.

Pauline Osmont

[​IMG]

Type to Design

[​IMG]

1MD | One Million Dollars

[​IMG]

Alexander Engzell Portfolio

[​IMG]

Aquatilis Expedition

[​IMG]

Brian Hoff Design, Inc.

[​IMG]

CanalSat Séries

[​IMG]

Capitol Couture

[​IMG]

Cyril Masson Portfolio v2

[​IMG]

Do Amaral, A.

[​IMG]

HKI™ MMXIV WISHES

[​IMG]


MoonCamp

[​IMG]

Munchery

[​IMG]

My Burger

[​IMG]


Sassi Holford

[​IMG]


Sendamessage

[​IMG]

Sound City Project

[​IMG]

TALK PR

[​IMG]

Your Future

[​IMG]

McColl Center for Art + Innovation

[​IMG]