[Infographic] Graphic Designer là gì?

Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để biết những designer khác làm việc như thế nào? Bạn so sánh độ tuổi, vị trí, và mức lương của các nhà thiết kế đồ họa khác như thế nào? Bạn có biết rằng ngành công nghiệp của ta có chi phối bỡi những người trẻ? Bây giờ bạn có thể biết được thông tin này với infographic dưới đây. Bạn sẽ tìm thấy một số dữ liệu thú vị, ý tưởng về cuộc sống của một nhà thiết kế đồ hoạ, một quá trình sáng tạo điển hình, và thậm chí học được những kỹ năng nào cần thiết nhất.

Đơn vị cung cấp thông tin: THGroup.

[​IMG]