Gói tài nguyên thiết kế ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. DesignerVN xin gửi đến các Designer gói tài nguyên thiết kế liên quan đến ngày Nhà Giáo Việt Nam. Bạn có thể sử dụng những thiết kế này để in ấn (bao gồm cả file vector và PSD).

Một số hình ảnh xem trước:

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]