Giới thiêu

Quan trọng nhất trong việc xây dựng giá trị thương hiệu là bộ nhận diện thương hiệu. Một bộ nhận diện thương hiệu phải truyền tải được giá trị của thương hiệu, khắc sâu trong chí nhớ của khách hàng về khát khao của thương hiệu của bạn

Thiết kế đồ hoạ organization Group ra đời trên 5 năm với sứ mệnh tư vấn chiến lược xây dựng thương hiệu cho các công ty tập đoàn, các chuỗi giá trị toàn cầu.

Chúng tôi hành động khi :

  •  Bạn là một công ty tập đoàn đang cần đổi mới nhận diện thương hiệu, xây dựng thương hiệu mới tới khách hàng
  • Bạn là chủ một doanh nghiệp mới mở chưa biết bắt đầu từ đâu?

Bộ nhận diện thương hiệu chính là bộ mặt của công ty. Chính vì vậy hãy làm nó thật tử tế.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart