Full 3GB bộ giáo trình học illustrator của Lynda

Tìm hiểu cách trở thành người dùng Adobe Illustrator chuyên nghiệp. Khóa học toàn diện, dựa trên dự án này là khóa học thứ hai trong một loạt ba khóa học do ngành công nghiệp Deke McClelland thực hiện.

Trong khóa học này, Deke không chỉ nói về cách sử dụng các tính năng Illustrator – ông kết nối từng khái niệm với một nhiệm vụ được xác định rõ ràng, đảm bảo rằng bạn đóng từng phần của khóa học với sự hiểu biết thực tế về các khái niệm. Khám phá cách chuyển đổi ảnh nghệ thuật quét thành đường viền dựa trên vectơ có thể mở rộng được sử dụng tính năng Theo dõi hình ảnh tự động. Thêm vào đó, học cách tạo ra một logo bằng cách sử dụng các công cụ chuyển đổi, tạo ra một biểu tượng cảm xúc với công cụ Gradient, và biến một đường tròn đơn giản thành một bông hoa origami phức tạp với các hiệu ứng động của chương trình.

giaotrinh-illustrator.

Các chủ đề bao gồm:

 • Auto-tracing in Illustrator
 • Upsampling in Photoshop for better results
 • Navigating complex path interactions
 • Building dynamic compound shapes
 • Reviewing additional Pathfinder options
 • Reviewing the Layers panel
 • Hiding, showing, and creating layers
 • Using Appearance panel tricks
 • Scaling and rotating
 • Aligning and distributing
 • Working with custom gradients
 • Placing photographs into your artwork
 • Recoloring your artwork
 • Printing your document

Download:

Sưu tầm