Cheatsheet khái niệm cơ bản trong Typography

Đây là một cheatsheet 2 trang bao gồm các khái niệm cơ bản trong Typography, giải thích cho bạn những khái niệm cơ bản trong Typography một cách trực quan và dể hiểu.

Typography-Basics-Cheatsheet-1.


Tệp PDF bao gồm các phần sau:

  • Letter Anatomy: Tổng quan cơ bản của các thành phần khác nhau của một glyph
  • Special Letters & Symbols: Tìm hiểu để xác định các thay thế, các hình tượng đôi, xen kẽ và các ký tự đặc biệt khác một cách trực quan.
  • Spacing: Tóm tắt trực quan nhanh về sự khác biệt giữa Leading, Kerning và Tracking. (

Nguồn: Creativemarket