Các kiến thức cơ bản về Illustrator dành cho người dùng mới

Xây dựng tác phẩm nghệ thuật của bạn với hình dạng đơn giản

Vẽ vector, hình dạng đơn giản và chỉnh sửa chúng với các điều khiển dễ sử dụng. Live Shapes luôn có thể chỉnh sửa, vì vậy bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa mà không giảm mất chất lượng.

Vẽ minh hoạ đơn giản với shape, line và màu sắc trong Illustrator


Dễ dàng vẽ đường thẳng và đường cong

Có hàng chục cách phác hoạ, tìm kiếm, và vẽ trong Illustrator. Vẽ đường mịn và đường cong tự do bằng công cụ Pencil. Hoặc tạo đường cong thanh nhã và góc chính xác với công cụ Curvature và điều chỉnh bản vẽ của bạn mà không cần chuyển công cụ.


Thêm typography

Làm cho văn bản của bạn trông nổi bật. Kết hợp các tính năng typography mạnh mẽ trong Illustrator với thư viện khổng lồ các phông chữ chất lượng cao từ Adobe Typekit – kèm với thành viên Adobe Creative Cloud của bạn.

Làm nổi bật màu sắc

Trải mạnh nghệ thuật của bạn với màu sắc dễ dàng. Bạn có thể chọn màu theo nhiều cách – chọn một mẫu trong bảng Swatches hoặc nhấp dọc theo một dải trong Color Picker.

Giữ tác phẩm nghệ thuật của bạn được tổ chức tốt

Đừng lãng phí thời gian săn bắn cho nghệ thuật trong dự án của bạn – hãy thói quen lưu nó trong các layer. Khi bạn thêm nghệ thuật vào các layer riêng biệt, bạn có thể dễ dàng khóa, ẩn và chọn đối tượng.


Theo Adobe