Bundle 600 Lightroom Presets tuyệt đẹp

600 Lightroom Presets Bundle Volume – 2 là bộ sưu tập preset mới dành cho Lightroom, tất cả các cài đặt trước đi cùng với sự kết hợp màu sắc độc đáo và đa dạng mang lại kết quả tốt nhất cho bức ảnh của bạn. Nó đến từ 10 bộ preset khác nhau. Những cài đặt trước có thể được sử dụng cho bất kỳ bức ảnh của bạn. Sử dụng chúng cho ảnh chụp hàng ngày của bạn và tiết kiệm thời gian quý báu của bạn.
[​IMG]

[​IMG]

Link Download:

+