Bộ sưu tập hơn 100 Font chữ Script đẹp mắt cho thiết kế

Gói này bao gồm 47 Phông chữ Unique Script Font và 2 Display Font. với hàng trăm glyphs, bao gồm cả luân phiên, ligature, thay thế theo ngữ cảnh và hỗ trợ ngôn ngữ quốc tế. Có thể truy cập bằng các chương trình hiểu biết OpenType như Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw X6-X7, Microsoft Word 2010 hoặc các phiên bản mới hơn.

Tất cả các phông chữ là hoàn hảo cho việc xây dựng thương hiệu, lời mời, các mẫu lập kế hoạch, vải, đệm, blog, biểu tượng, đám cưới, scrapbooking, áp phích, đóng gói, móng nghệ thuật, thông báo sinh, lớp ảnh, bức tường, quotes, printables, bags, shirts etc.

  • Bộ này có khoảng 108 Font
  • Rất tiếc là chưa có bản Việt hóa vào thời điểm này

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]