Bộ Bundle 915 presets lightroom đẹp dành cho designer và photographer

915 Lightroom Presets những gói cần thiết cho mỗi nhiếp ảnh gia !!

Được thiết kế để cung cấp cho nhiếp ảnh của bạn một góc nhìn hoàn hảo và 40 chân dung hoàn hảo Lightroom Brushes để cung cấp cho bức chân dung của bạn trông đẹp.

** Bundle Pro này bao gồm 19 Lightroom Preset Packs:

 • 125 Indoor Wedding Presets
 • 125 Outdoor Wedding Presets
 • 65 Portrait Presets
 • 70 Product Photography Presets
 • 60 Landscape Presets
 • 25 Newborn Presets
 • 50 Color Real Estate Color Correction Presets
 • 45 Golden Hour Presets
 • 40 Sharpness & Clarity Presets
 • 25 HDR Interior Real Estate Presets
 • 35 Light Leaks Presets
 • 35 HDR Exterior Real Estate Presets
 • 25 Travelers Presets
 • 65 Astrophotography Presets
 • 25 Pro B&W Presets
 • 35 Architecture Presets
 • 25 HDR Presets
 • 20 Film Presets
 • 20 Matte Presets

** 40 Lightroom Brushes Chân dung:

Smooth Skin Brighten Eyes Sharpen Eyes Color Correct Redness Whiten Teeth Sharpen Hair DarkenLighten Hair Lighten Under Eye Darkness Smooth Under Eyes Color Correct Skin Darken Eye Lashes Sharpen Eyebrows/Eyelashes Enhance Eye Color Reduce Shadows Increase Highlights Lighten Darken Sharpen Saturate And Many More…

Mỗi cài đặt trước và Brushes đã được bàn tay thiết kế để trông tuyệt vời với một loạt các hình ảnh. Khi nhiếp ảnh gia thân chúng tôi sử dụng các cài đặt trước trên tất cả các khách hàng hình ảnh của chúng tôi để làm cho công việc của chúng tôi nhanh hơn và cung cấp cho họ một cạnh.

Đây các mẫu thiết lập tương thích với Lightroom 4, 5, 6 và Creative Cloud Version- Tương thích với Adobe Raw, Tiff and JPEG

Những chỉ có thể được sử dụng trong Adobe Lightroom và sẽ không làm việc trong Photoshop.

Link Download : Photographer để tham gia các dự án từ đối tác của diễn đàn

Mơi bạn tham gia group để nhận được tin tức các bộ tài nguyên miễn phí sớm nhất
https://www.facebook.com/groups/designerviet

Xem trước

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]