9 mẫu Title và Graphics phong cách Poly miễn phí dành cho After Effects

9 tài nguyên đồ hoạ chuyển động dễ dàng tùy chỉnh cho bất kỳ ai tạo nội dung gốc mới hoặc cho khách hàng doanh nghiệp, quảng cáo hoặc bất kỳ loại tài liệu xây dựng thương hiệu nào.

Đối với phông chữ, trong này sử dụng: Bebas Neue và sử dụng Bold.

Demo:

Tải về tại đây