8 Bảng màu xanh tím phù hợp với dự án công nghệ, tương lai