55 phông chữ miễn phí tốt nhất cho Designer

Có một số phông chữ miễn phí tuyệt vời trên mạng. Đây là những font chữ tốt nhất trong số những font chữ tốt nhất dành cho Designer.

Trong phông chữ miễn phí dành cho nhà thiết kế này, được cập nhật mới, chúng tôi mang lại cho bạn tất cả các phông chữ miễn phí tốt nhất. Chúng tôi đã lọc ra các viên kim cương thô từ hàng ngàn phông chữ miễn phí có sẵn trực tuyến phù hợp để bạn sử dụng trong thiết kế của bạn.

Hầu hết các bộ sưu tập kiểu chữ được liệt kê ở đây có thể được sử dụng cho các dự án cá nhân và thương mại và chia thành 8 thể loại để các bạn lựa chọn.

Serif fonts

01. Droid Serif

[​IMG]

Droid Serif được thiết kế để việc đọc thoải mái hơn

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

02. Butler
[​IMG]

Font chữ Butler mang lại cảm giác chủ nghĩa hiện đại cho serif

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

03. Arvo

[​IMG]

Một hình khối hình học cao cấp, Arvo là một trong những phông chữ miễn phí ưa thích của chúng tôi

04. Crimson Text

[​IMG]

Một hình khối hình học cao cấp, Arvo là một trong những phông chữ miễn phí ưa thích của chúng tôi

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

05. Aleo

[​IMG]

Aleo là một trong những phông chữ miễn phí hiếm có để quản lý sự cân bằng giữa tính cách và sự rõ ràng hoàn hảo

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

06. Cormorant
[​IMG]

Free font Cormorant was inspired by the Garamond greats

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

07. Brela
[​IMG]

Free font Brela works well in editorial designs, both for headlines and body text

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

08. Libre Baskerville
[​IMG]

Free font Libre Baskerville is optimised for reading body text on screen

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

09. Jura
[​IMG]

Free font Jura looks good at both large and small sizes

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

10. Fenix

Fénix is one of the best free fonts we’ve seen for long passages of small text

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

11. Luthier
[​IMG]

Luthier is a free font that can be used for both large and small text

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

12. Aganè
[​IMG]

Aganè was inspired by three classic sans-serifs

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

13. Titillium Web
[​IMG]

Titillium is a free font that works best at larger sizes

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

14. League Gothic
[​IMG]

League Gothic is a new free font inspired by an old favourite

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

15. Chivo
[​IMG]

Chivo is one of the most eye-catching free fonts around

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

16. Comfortaa
[​IMG]

Free font Comfortaa could work well in a logo design

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

17. Noto Sans
[​IMG]

Free font Noto Sans supports more than 800 languages

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

18. HK Grotesk Hanken
[​IMG]

HK Grotesk is one of our favourite free fonts for casting small text

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

19. Aileron
[​IMG]

One of our favourite hybrid free fonts, Aileron is a relaxed choice for on-screen reading

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

20. Ubuntu
[​IMG]

Ubuntu is a custom-designed free font for screen use

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

21. Clear Sans
[​IMG]

Who knew Intel did free fonts?

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

22. Source Sans Pro
[​IMG]

Adobe’s first foray into open source type, Source Sans Pro remains one of the design community’s most popular free fonts

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

23. Nickainley
[​IMG]

Nickainley is a free font based on vintage-style handwriting

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

24. Pacifico
[​IMG]

Pacifico is one of the most laid-back free fonts around

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

25. Cute Punk
[​IMG]

Cute Punk is a free font based on handwriting, but with a twist

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

26. Futuracha
[​IMG]

One of the oddest free fonts based on handwriting we’ve seen, Futuracha could work well in the right design

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

27. Yellowtail
[​IMG]

Free font Yellowtail features a classic approach to handwritten, brush lettering

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

28. Cheque
[​IMG]

Cheque started life as a student project before graduating to a full font

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

29. Bauru
[​IMG]

Bauru is a free font with a lot of soul

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

30. LOT
[​IMG]

LOT is one of the fattest, coolest, retro-est free fonts around

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

31. Streetwear
[​IMG]

Free font Streetwear effortlessly sums up a retro feel

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

32. Paralines Font
[​IMG]

Anyone who remembers TV titles of the 1970s and 80s will recognise the style of this retro-futuristic free font

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

33. Hamurz
[​IMG]

Free font Hamurz offers a hipster take on retro styles

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

34. Leafy
[​IMG]

Leafy features 95 hand-crafted characters

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

35. Playlist
[​IMG]

Free brush font Playlist is great for illustrated designs and merchandise

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

36. Sophia
[​IMG]

Free font Sophie offers a decorative take on brush script handwriting

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

37. Reckless
[​IMG]

Free font Reckless has an upbeat feel

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

38. Kust
[​IMG]

Brush fonts don’t have to be twee, as free font Kust shows

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

39. Brux
[​IMG]

Brux takes an original approach to free brush fonts

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

40. Betty
[​IMG]

Free font Betty is inspired by old-school tattoo art

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

41. Angilla
[​IMG]

Angilla is one of the best free fonts we’ve seen in the tattoo script style

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

42. Serval
[​IMG]

Free font Serval offers a scratchy style for tattoo lettering

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

43. MOM
[​IMG]

MOM is a font inspired by the old school tattoo lettering of the American tradition

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

44. Original Gangsta
[​IMG]

Original Gangsta is a free font with uncompromising style

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

45. Ruthless Dripping One
[​IMG]

Ruthless Dripping One is one of the few free fonts in the graffiti space that’s keeping it real

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

46. Urban Jungle
[​IMG]

Distressed free font Urban Jungle conveys the look of street stencilling brilliantly

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

47. Blow Brush
[​IMG]

Free font Blow Brush is inspired by hip-hop and urban culture

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

48. Sister Spray
[​IMG]

Free font Sister Spray brings together spray paint-style letters, numbers and splodges

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

49. Tag Type
[​IMG]

Free font Tag Type delivers just what the name suggests

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

50. Gilbert
[​IMG]

Gilbert is named after the designer of the rainbow flag

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

41. Jaapokki
[​IMG]

The ‘alternative subtract’ of Jaapokki experiments with removing elements of the font

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

52. Carioca Bebas
[​IMG]

A fresh, fruity and colourful free font

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

53. Le Super Serif
[​IMG]

Le Super Serif is one of the few experimental free fonts that actually works

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

54. Pelmeshka
[​IMG]

Free font Pelmeshka offers a new twist on the foode theme

 • Miễn phí (trả bằng tweet) để sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE

55. Tiny Hands
[​IMG]

Yes, this free font is dedicated to the eccentric handwriting of Donald Trump

 • Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại
 • DOWNLOAD HERE