50 Vector icon miễn phí chủ đề internet

50 Mẫu vector icon miễn phí về các phụ kiện kết nối công nghệ, internet miễn phí dành cho Designer. Gói freebies này đến từ iconshock, tất cả đều được miễn phí giấy phép cho dùng cá nhân và thương mại.

[​IMG]

Nguồn: Behance