50 hình ảnh lấy cảm hứng từ màu Pantone của năm 2019, Living Coral

Pantone đã bình chọn “Living Coral” là màu sắc của năm 2019. Đây là sắc cam của những rạn san hô và ánh hoàng hôn lúc chiều tà.

Nhu cầu của cuộc sống hiện đại ảnh hưởng lớn đến màu sắc của năm nay. Như Pantone nói, Living Coral là một màu xuất phát từ môi trường tự nhiên của chúng ta, đồng thời, nó thể hiện sự sống động trong phương tiện truyền thông xã hội.

Chúng tôi đã chọn 50 hình ảnh từ bộ sưu tập Shutterstock để minh họa cho sắc thái này. Bạn có thể tham khảo 50 hình ảnh bên dưới:

[​IMG]
Image by V J Matthew
[​IMG]
Image by Daria Rosen
[​IMG]

Image by Michelle Sherwood
[​IMG]
Image by bezikus

[​IMG]
Image by Olga Korneeva
[​IMG]
Image by Takybi
[​IMG]
Image by sjk2012
[​IMG]
Image by David Prado Perucha

Nguồn: ShutterStock