50 Bảng màu Palettes rất đẹp cho các thiết kế

50 bảng màu đẹp và hiệu quả này được hình thành để xây dựng thương hiệu và thiết kế đồ họa. Chúng được tạo ra một cách chuyên nghiệp với 5 màu sắc cân bằng.

Có gì ở đây

The 50 color palettes are included in several formats:

  • 50 aco palettes with one color scheme each (for Photoshop)
  • 1 aco palette with all the color schemes in one place (for Photoshop)
  • 50 ase palettes with one color scheme each (for Illustrator and Indesign)
  • 1 ase color palette with all the color schemes in one place (for Illustrator and Indesign)
  • 1 Adobe Illustrator file with all the color schemes in one place
  • 1 pdf reference charts with all the 50 color palettes, including palette names, color swatches, color names and color codes
  • 1 jpg cheatsheet with all the 50 color palettes to seek and find them with ease

[​IMG]
[​IMG]


Tải về: