5 trang web cung cấp hình ảnh Stock miễn phí ít người biết đến

Nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh, bạn cần sự cho phép của nhiếp ảnh gia hoặc sử dụng các cách pháp lý khác để sử dụng ảnh. Tùy chọn miễn phí dễ nhất là sử dụng hình ảnh miễn phí bản quyền hay gọi cách khác là

Librestock tìm kiếm ảnh từ rất nhiều trang lớn như Stocksnap, Space Space, Picography, ISO Republic, Gratisography, Shotstash, Pexels, và Foodie Factor. Giúp bạn tìm kiếm ảnh từ đa nguồn nhanh chóng.