43 Mockup thiết bị công nghệ miễn phí

Khi bạn đã hoàn thành một dự án thiết kế và sẵn sàng để giới thiệu đến khách hàng hoặc người dùng. Tuy nhiên, trước khi bạn giới thiệu đến khách hàng của mình, hãy dành một chút thời gian để đưa thiết kế tuyệt đẹp của bạn lên iPhone, máy tính xách tay hoặc màn hình khác để cung cấp cho khách hàng và các bên liên quan một cái nhìn thoáng qua về thiết kế đó sẽ trông như thế nào trên các thiết bị. Để làm điều đó dễ dàng nhất có thể, chúng tôi đã cẩn thận sắp xếp danh sách các Mockup thiết bị công nghệ miễn phí này. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho bạn.

Free iPhone X mockups

[​IMG]

iPhone X mockup by Virgil Pana – Dribbble

[​IMG]

(Free) iPhone X – Clean Mockup for Sketch by murathan – Dribbble

[​IMG]

Free flat mockup for iPhone X by Alexander Litvinenko – Dribbble

[​IMG]

iPhone X PSD Mock-up Free on Behance

[​IMG]

iPhone X Flat Mockup Free by Konstantin – Dribbble

[​IMG]

iPhone X Mockup PSD – Free Download on Behance

[​IMG]

Hand with iPhone X /8/Android/ Free Mockup PSD/SKETCH by lazymau – Dribbble

[​IMG]

Free Detailed Apple iPhone X Mockup on Behance

[​IMG]

iPhone X Mockup / Dark by Super Crowds inc. – Dribbble

[​IMG]

iPhone X by Rajat Kashyap – Dribbble

[​IMG]

iPhone X Clay Mockup Freebie by Greg Dlubacz – Dribbble

[​IMG]

Freebie: iPhone X Mockup by Roberts Ozolins – Dribbble

[​IMG]

iPhone X Mockup Freebie! by Rifayet Uday – Dribbble

[​IMG]

Sketch Freebie | Vector iPhone X by Joseph Angelo Todaro – Dribbble

[​IMG]

New iPhone X Hands Mockups by Pierre Borodin – Dribbble

[​IMG]

iPhone X VECTOR Isometric Matte/clay Mockup by lazymau – Dribbble

[​IMG]

iPhone X Clay Mockup Freebie Sketch by [​IMG]Matt Koziorowski [​IMG] – Dribbble

Free iPhone X Psd Mockup Vector by Pixeden – Dribbble

iPhone X Clay Mockups – PSD & Sketch Templates

Free iPhone and Android mockups
Pixeden – Front view, scalable, vector free mockup for iPhone 7 in jet black

Pixelbuddha – For iPhone and Android, with pointing gestures

PSD Repo – Free mockup shot includes a Samsung Edge held in hand

Mockupworld – Free Apple mockups, including a look-alike Apple Watch

[​IMG]

High-res perspective shot of both the iPhone and Apple Watch, with editable business cards

[​IMG]

Free mockup of Apple Watch on a female wrist—includes smart object

[​IMG]

An Free iPad mockup in an office setting

[​IMG]
White iPhone 6
with smart objects

[​IMG]
Set of 5 free iPhone and Mac mockups
on a workbench

Sketch App Sources – Samsung Galaxy S8 concept mockup

Graphicburger – A perspective mockup of app screens

Free iMac and MacBook mockups
Graphicburger – 3 photorealistic, high-res MacBook Pro mockups

Graphberry – Free vector mockups for Apple devices in AI and PSD format

Mockup Deals – Photorealistic free MacBook Pro mockup

Related: Free icons for product design—the big list

Oxygenna – Set of 4 high-res iMac mockups with smart objects and the ability to add or remove photo filters

Deal Jumbo – Free Apple mockups

[​IMG]
Download 5 free MacBook and iPhone
screen mockups

[​IMG]

Nguồn: Invision​