43 bảng màu đẹp dành cho thiết kế

Dưới đây là một bộ sựu tập rất nhiều bảng màu đẹp dành cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn. Có rất nhiều lựa chọn, hãy tham khảo và lựa chọn bảng màu phù hợp nhất đối với bạn.

1.
[​IMG]

2.
[​IMG]

3.
[​IMG]

4.
[​IMG]

5.
[​IMG]

6.
[​IMG]

7.
[​IMG]

số 8.
[​IMG]

9.
[​IMG]

10.
[​IMG]

11.
[​IMG]

12.
[​IMG]

13.
[​IMG]

14.
[​IMG]

15.
[​IMG]

16.
[​IMG]

17.
[​IMG]

18.
[​IMG]

19.
[​IMG]

20.
[​IMG]

21.
[​IMG]

22.
[​IMG]

23.
[​IMG]

24.
[​IMG]

25.
[​IMG]

26.
[​IMG]

27.
[​IMG]

28.
[​IMG]

29.
[​IMG]

30.
[​IMG]

31.
[​IMG]

32.
[​IMG]

33.
[​IMG]

34.
[​IMG]

35.
[​IMG]

36.
[​IMG]

37.
[​IMG]

38.
[​IMG]

39.
[​IMG]

40.
[​IMG]

41.
[​IMG]

42.
[​IMG]

43.
[​IMG]

Nguồn: Awsmcolor