35 Overlay miễn phí để tạo ra một cái nhìn phong cách Grunge

Bạn sẽ nhận được 35 tệp hình ảnh textyre, được chuẩn bị để sử dụng ngay lập tức. Kéo các .jpg này ngay vào Photoshop, Illustrator hoặc InDesign và sử dụng các chế độ hòa trộn phù hợp.

[​IMG]

Bạn sẽ nhận được các texture sau:

  • Bề mặt kim loại rỉ sét
  • Bề mặt tường
  • Bề mặt bê tông
  • Bề mặt đường

Nguồn: Shutterstock