150 Icon miễn phí mới dành cho năm 2019

150 biểu tượng mô tả quá trình sáng tạo như hiện tại: với các công cụ, nhu yếu phẩm hàng ngày và hình ảnh mô tả từng bước sáng tạo.

Như thường lệ, tất cả các biểu tượng đều có thể tùy chỉnh hoàn toàn để bạn có thể sử dụng chúng ở bất cứ đâu bạn muốn. Tạo một bản in tuyệt vời cho áo phông hoặc dùng cho Blog,…

[​IMG]


Nguồn: Freepik