15 Camera Shake Presets miễn phí dành cho After Effects và Premiere Pro

Dưới đây là 15 Presets miễn phí, bạn có thể thêm vào các cảnh quay và đồ hoạ chuyển động để định dạng cho dự án tiếp theo.

Gói này bao gồm:

 • 24mm Camera Shake Preset (4K and HD)
  • Heavy Movement
  • Medium Movement
  • Light Movement
 • 35mm Camera Shake Preset (4K and HD)
  • Heavy Movement
  • Medium Movement
  • Light Movement
 • 50mm Camera Shake Preset (4K and HD)
  • Heavy Movement
  • Medium Movement
  • Light Movement
 • 85mm Camera Shake Preset (4K and HD)
  • Heavy Movement
  • Medium Movement
  • Light Movement
 • Zoom Camera Shake Preset (4K and HD)
  • Crazy Zoom
  • Light Slam Zoom
  • Light Slow Zoom

Bạn hoàn toàn có thể tải nó miễn phí tại liên kết sau.

Theo Rocketstock