10 Trang web cung cấp Video Stock miễn phí dành cho Youtuber/Video Editor/Vlogger

Chúng tôi nhận thấy rằng hằng ngày có rất nhiều người đang muốn trở thành Vlogger trên các trang mạng trực tuyến. Tuy nhiên việc sản xuất nội dung chất lượng đòi hỏi bạn phải đầu tư nhiều kinh phí và thời gian, tư liệu,… Giải pháp hữu ích nhất là bạn có thể sử dụng một số video có sẵn trên mạng. Tuy nhiên, việc sử dụng video trên mạng đòi hỏi bạn phải hiểu rõ về nguồn gốc của video và họ có phép bạn tái sử dụng không. Để giúp bạn tìm ra những video có thể tái sử dụng, chúng tôi đã chọn ra được 10 trang web cho phép bạn sử dụng video của họ.

1.

Pikwizard là một thư viện Video mới, trong thư viện này chứa hàng nghìn Video Stock miễn phí mà bạn khó tìm được từ nơi khác.

Tất cả video trên thư viện này đều được sử dụng cho cá nhân và cả thương mại.

Tham khảo Designshack