10 mẫu Resume/CV xin việc làm phong cách sáng sủa và sáng tạo

Trước khi có được một công việc ổn định, việc chuẩn bị một mẫu CV xin việc là nguyên tắc cơ bản để tìm kiếm công viêc. Các yếu tố cơ bản để có được một công việc là tìm kiếm sự thuyết phục, giao tiếp một cách đầy cảm hứng và đưa ra Porfolio/hồ sơ của bạn trở nên chuyên nghiệp để chủ sở hữu và người sử dụng lao động có thể biết bạn có ảnh hưởng như thế nào và mức độ nghiêm túc của bạn bước vào lĩnh vực này.

Dưới đây là một số mẫu CV xin việc đầy sáng tạo, có thể gây ấn tượng đến nhà tuyển dụng của bạn.

1. Mẫu CV miễn phí ở định dạng vecto (.ai)

Dropbox Download

[​IMG]

2. Free Professional Modern Resume (CV), Portfolio Page & Cover Letter Design Template

Download

[​IMG]

[​IMG]

3. Mẫu PSD CV đơn giản

Dropbox Download

[​IMG]

4. Mẫu Resume miễn phí và bìa thư định dạng Ai

Dropbox Download

[​IMG]

[​IMG]

5. Mẫu Resume & Cover Letter


Dropbox Download

[​IMG]

[​IMG]

6. Mẫu PSD CV/Resume

Dropbox Download

[​IMG]

[​IMG]

7. Professional Resume PSD

Dropbox Download

[​IMG]

8. Simple CV / Resume Template

Dropbox Download

[​IMG]

9. Mẫu Resume đơn giản miễn phí cho bất kỳ ngành nghề nào

Dropbox Download

[​IMG]

10. Professional Resume Template

Dropbox Download

[​IMG]

[​IMG]
Nguồn: designbolts.com