10 Bảng màu tuyệt vời lấy cảm hứng từ mùa thu

Như bạn đã biết, thiết kế có thể sẽ thay đổi dựa vào các mùa trong năm, đặc biệt là các thiết kế về truyền thông. Bạn có thể nắm bắt những đặc tính của các mùa trong năm để tạo ra các thiết kế có đặc trưng của từng mùa.

Hiện tại, chúng ta đang bước qua một mùa thu và nếu bạn cần làm mới lại thiết kế của mình, chúng tôi đã tạo ra các bảng màu này để bạn có thể tham khảo và sử dụng cho các thiết kế tiếp theo.

Palette-autumn-1.Palette-autumn-2.Palette-autumn-3.Palette-autumn-4.Palette-autumn-5.Palette-autumn-6.Palette-autumn-7.Palette-autumn-8.Palette-autumn-9.Palette-autumn-10.