Powerpoint

Chèn link Vào Powerpoint

Bạn đang tìm cách Chèn link Vào Powerpoint ? Các siêu liên kết làm cho bản trình bày trở nên phi tuyến tính bằng cách kết nối nó với các trang trình bày, tài liệu và trang web khác. Hướng dẫn này trình bày cách thêm siêu liên kết vào bản trình bày PowerPoint để chúng hoạt động cả trên…

Mẹo Thiết kế PowerPoint hiệu quả

Thiết kế của bản trình bày PowerPoint của bạn thường bị đánh giá thấp. Mọi người đều biết câu nói, ‘một bức tranh có giá trị bằng một nghìn lời nói’, tuy nhiên trong PowerPoint-land thì điều đó có vẻ hoàn toàn ngược lại. ‘Một nghìn từ có giá trị bằng một bức tranh’ có vẻ là một khẩu hiệu phù hợp…

Cách tạo video đào tạo ngay trong PowerPoint

Cách học tự nhiên nhất là bắt chước người khác. Đó là lý do tại sao, nếu bạn muốn dạy người khác những gì bạn là chuyên gia, thì bạn nên chứng minh kỹ năng hành động của mình. Ngay cả một video hướng dẫn ngắn cũng có thể hiệu quả hơn một cuốn sách giáo khoa lớn. Xem cách tạo video…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart